DDMA


In FDMA het doel is het frequentiespectrum te verdelen in groeven en dan de signalen van verschillende gebruikers te scheiden door hen in afzonderlijke frequentiegroeven te plaatsen. De moeilijkheid is dat het frequentiespectrum beperkt is en dat er typisch veel meer potentiële informatieverspreiders zijn dan er beschikbare frequentiegroeven zijn. om efficiënt gebruik van het communicatiekanaal te maken moet een systeem voor het leiden van de beschikbare groeven worden bedacht. In het geavanceerde mobiele telefoonsysteem (AMPÈREN), gebruikt het cellulaire systeem dat in de Verenigde Staten wordt aangewend, verschillende bezoekers afzonderlijke frequentie inlast via FDMA. Wanneer één telefoongesprek wordt voltooid, wijst een netwerk-leidende computer bij het cellulaire basisstation de vrijgegeven frequentiegroef aan een nieuwe bezoeker opnieuw toe. Een zeer belangrijk doel van het systeem van AMPÈREN is frequentie opnieuw te gebruiken inlast waar mogelijk om zoveel mogelijk bezoekers aan te passen. Plaatselijk binnen een cel, kunnen de frequentiegroeven worden opnieuw gebruikt wanneer de overeenkomstige vraag wordt geëindigd. Bovendien kunnen de frequentiegroeven gelijktijdig door veelvoudige bezoekers worden gebruikt die in afzonderlijke cellen worden gevestigd. De cellen moeten genoeg ver zijn apart geografisch dat de radiosignalen van één cel voldoende bij de plaats van de andere cel gebruikend de zelfde frequentiegroef worden verminderd.TDMAIn TDMA het doel is tijd te verdelen in groeven en de signalen van verschillende gebruikers te scheiden door de signalen in afzonderlijke tijdgroeven te plaatsen. De moeilijkheid is dat de verzoeken om één enkel communicatiekanaal te gebruiken willekeurig voorkomen, zodat bij gelegenheid het aantal verzoeken om tijdgroeven groter is dan het aantal beschikbare groeven. In dit geval moet voor de informatie zijn als buffer opgetreden of, in geheugen worden opgeslagen, tot de tijdgroeven voor het overbrengen van de gegevens beschikbaar worden. Het als buffer optreden voor introduceert vertraging in het systeem. In het IS54 cellulaire systeem, worden drie digitale signalen doorschoten gebruikend TDMA en in een groef dan overgebracht van de 30 kilohertzfrequentie die door één analoog signaal in AMPÈREN worden bezet. Het als buffer optreden van digitale voor signalen en het doorschieten van hen veroorzaakt op tijd één of andere extra vertraging, maar de vertraging is zo kort dat het niet doorgaans tijdens een vraag wordt opgemerkt. Het IS54 systeem gebruikt aspecten van zowel TDMA als FDMA.


CDMA

short term car insurance   short term cover  no deposit car insurance   temporary car insurance

In CDMA, worden de signalen verzonden tezelfdertijd in de zelfde frequentieband. De signalen worden of geselecteerd of bij de ontvanger door erkenning van een gebruiker-specifieke handtekeningsgolfvorm verworpen, die van een toegewezen uitspreidende code wordt geconstrueerd. Het IS95 cellulaire systeem wendt de techniek CDMA aan. In IS95 een analoog toespraaksignaal wordt dat naar een celplaats moet worden verzonden eerst gekwantiseerd en in één van een aantal digitale kaderstructuren dan georganiseerd. In één kaderstructuur, een kader van 20 milliseconds' de duur bestaat uit 192 beetjes. Van deze 192 beetjes, vertegenwoordigen 172 de vorm zelf, 12 van het toespraaksignaal een cyclische overtolligheidscontrole die voor foutenopsporing kunnen worden gebruikt, en vorm 8 een codeur „staart“ die de decoder om toestaat behoorlijk te werken. Deze beetjes worden gevormd in een gecodeerde gegevensstroom. Na het doorschieten van de gecodeerde gegevensstroom, worden de beetjes georganiseerd in groepen van zes. Elke groep van zes beetjes wijst op welke van 64 mogelijke over te brengen golfvormen. Elk van de over te brengen golfvormen heeft een bepaald patroon van afwisselende polariteit en bezet een bepaald gedeelte van het radiofrequentiespectrum. Alvorens één van de golfvormen wordt overgebracht, echter, wordt het vermenigvuldigd met een codeopeenvolging van polariteit die aan een tarief dat van 1.2288 megahertz afwisselt, de bandbreedte bezet door het signaal uitspreidt en het veroorzaakt om (na het filtreren bij de zender) ongeveer 1.23 megahertz van het radiofrequentiespectrum te bezetten. Bij celplaats één kan de gebruiker uit veelvoudige gebruikers van de zelfde 1.23 megahertzbandbreedte door zijn toegewezen codeopeenvolging worden geselecteerd.

CDMA wordt soms bedoeld als spread-spectrum meervoudige toegang (SSMA), omdat het proces om het signaal met de codeopeenvolging te vermenigvuldigen veroorzaakt dat de macht van het overgebrachte signaal worden uitgespreid over een grotere bandbreedte. Het beheer van de frequentie, een noodzakelijke eigenschap van FDMA, wordt geëlimineerde in CDMA. Wanneer een andere gebruiker wenst om het communicatiekanaal te gebruiken, wordt het toegewezen een code en overbrengt onmiddellijk in plaats van wordt opgeslagen tot een frequentiegroef opent.

© 2009 Marke Verber